Cocos2d & HTML5

Cocos2d ?

Cocos2d

Pokoukání

Základní kameny

Psané slovo

Texty & Tlačítka

Něco k poslechu

Přehrávání zvuků

A vše dohromady

Flappy Bird DIY

Otázky ?

Lukáš Chleba.