Next »

DHTML & CSS3

 • Podpora skrz všechny platformy (mobilní, desktopy)
 • HTML DOM elementy
 • CSS 3
Next »

Canvas

Ultimátní rastrová plocha schopná vykreslovat dynamickou bitmapu a obrázky.

 • Nemá objekty ‑ rastrová plocha
 • Chová se jako obrázek (png)
 • Image data
 • Transformace ‑ posun, meřítko, natočení, zkosení + jejich kombinace
 • Výkon
Next »

Audio

							
  <script>
    var audio = new Audio();
    audio.src = "audio.mp3";
    audio.play();
  </script>
							
						
 • Formáty ‑ ogg, mp3, wav
 • canPlayType() vs. <audio>
 • Každý prohlížeč má vlastní interpret ovladacích prvků
 • Metody - play(), pause() a currentTime (non‑read)
 • Události - onplay, onpause, onended, onseeking, oncanplay, ...
Next »

WebStorage ( localStorage )

Prostor prohlížeče pro ukládání key‑value hodnot v rámci domény

							
  <script>
  	var storage = window.localStorage;
    storage.setItem("game", "{
      hp : Infinity,
      score : 0,
      ...
    }");
  </script>
							
						
 • Drží hodnoty po restartu prohlížeče
 • Omezení 5MB
 • Události při zmeně hodnoty
 • setItem(), removeItem(), clear()
 • localStorage vs. Cookie
Next »

WebSocket & AJAX

Vlastní TCP protokol, komunikaci začíná HTTP požadavkem s hlavičkou "Upgrade:"

							
  <script>
    var socket;
    if(window["MozWebSocket"]){
      socket = new MozWebSocket("ws://domena.cz:[PORT]");
    } else {
      socket = new WebSocket("ws://domena.cz:[PORT]");
    }

    /* ... */
    socket.send("{ a : 1 }");

    /* ... */
    socket.onmessage = function(event){
      var data = event.data;
    }

  </script>
							
						
 • Podpora ‑ Chrome4+, Firefox4+, Safari5
 • WebSocket vs. AJAX
 • Spousta knihoven pro podporu WebSocketů (PHP, Python, v8cgi, nodejs, ...)
Next »

Herni JS knihovny

Placené

Neplacené

Animační

Next »

Ukazky her

Canvas Rider

Emberwinds

Fieldrunners

Onslaught! Arena

Angry Birds

Next »

HTML 5 nativne

iOS

 • Xcode
 • WebView
 • Webkit framework
 • Struktura souboru
článek č.1 | článek č.2

Android

Next »

Konec

Děkuji za pozornost.